Kategorie
Filozofia

Co to jest filozofia?

Witajcie,
W dzisiejszym wpisie postaram się wam przybliżyć problem tego, czym jest filozofia, a także tego, jak filozofię można rozumieć.
Filozofia to dziedzina wiedzy, którą zdefiniować jest bardzo trudno.
Dlatego na przestrzeni wieków powstało wiele określeń filozofii nie rzadko ze sobą sprzecznych.
Źródłem tych sprzeczności jest fakt, że wielu badaczy nie jest zgodnych co do tego, czym tak naprawdę filozofia powinna się zajmować i czy w ogóle można ją określać jako naukę.
Problemy te wynikają między innymi z długiej tradycji filozofii, która na różnych etapach swojej historii zajmowała się różnymi zagadnieniami.
Dodatkowo zdefiniowanie filozofii utrudniają utrwalone w społeczeństwie stereotypy będące przyczyną nienajlepszej sławy tej dziedziny wiedzy.
I tak potocznie, lecz nie właściwie rozumie się filozofię jako dziedzinę nudną i oderwaną od rzeczywistości.
Jest to błędne rozumienie terminu filozofia, czego dowodem może być na przykład etyka, która jest dziedziną filozoficzną, a jednocześnie jako nauka o moralności pełni niezwykle istotną rolę w społeczeństwie.
Drugie niewłaściwe rozumienie filozofii dotyczy pojęcia filozofowania jako mędrkowania w negatywnym tego słowa znaczeniu. Filozof jest tutaj pojęty jako ktoś przemądrzały, kto ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, mimo, że jego wiedza nie jest wcale tak ogromna, albo też nie potrafi jej przekazać w kulturalny sposób.
Często słyszymy więc pogardliwe zdania w stylu: przestań już filozofować, lub znalazł się filozof.
Jeszcze jednym błędnym rozumieniem terminu filozofia jest sytuacja, w której mówimy, że ktoś ma swoją filozofię czegoś. Zwykle mamy wtedy na myśli nie filozofię, a światopogląd, albo ewentualnie ideologię.
Między światopoglądem, filozofią, a ideologią istnieją natomiast zasadnicze różnice.
Światopogląd możemy zdefiniować jako zespół przekonań, twierdzeń, ocen i norm, który dla posiadaczy światopoglądu stanowi spójny i całościowy obraz rzeczywistości, porządkujący ich postępowanie wobec siebie i innych.
Ideologię z kolei można określić jako doktrynę postępowania pewnej grupy społecznej, podyktowaną osobistymi interesami tej grupy.
Jak w takim razie możemy zdefiniować filozofię?
Po pierwsze niektórzy mówią, że filozofia jest pewnym sposobem życia.
Takie rozumienie filozofii jest charakterystyczne dla wielu myślicieli starożytnych, dla których wiedza teoretyczna jest Tylko środkiem do osiągnięcia najważniejszego życiowego celu, jakim jest życie w zgodzie z naturą i moralnością.
po drugie, filozofię możemy rozumieć jako umiłowanie mądrości. Jest to definicja etymologiczna, czyli wywodząca
się z samego znaczenia terminu, ponieważ filozofia w dosłownym tłumaczeniu z greki oznacza właśnie umiłowanie
mądrości.
Inni definiują filozofię jako krytyczną postawę wobec rzeczywistości.
Krytyczną, a nie krytykancką.
Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ często słowo krytyczny rozumiemy negatywnie, jako wiążący się ze skrytykowaniem czegoś, wyrażeniem niezbyt pozytywnej opinii.
W naukach społecznych i humanistycznych krytyczny tym czasem oznacza tyle co rzetelny, obiektywny, nie uzależniony od poza poznawczych czynników takich jak sympatie, antypatie, czy osobiste interesy.
Jeszcze inni uważają filozofię za naukę, ale jest to dyskusyjne stanowisko.
Po pierwsze dlatego, że wspomniana już przeze mnie w tym wpisie wielość problemów poruszanych przez filozofię, sprawia, że praktycznie niemożliwe jest jednoznaczne zaklasyfikowanie jej do jakiejś grupy nauk: na przykład nauk ścisłych, humanistycznych, czy społecznych.
Po drugie, analizując pojęcie nauki, badacze wskazują, że wyróżnia się cztery podstawowe jego składniki.
Każda nauka musi zatem mieć określoną metodę, cel, aspekt i przedmiot.
I tu mamy problem.
Można bowiem wyróżnić w filozofii cel, którym podobnie, jak w naukach będzie wiedza, określone metody, a nawet przedmiot, chociaż już z tym można mieć pewną trudność.
Ostatecznie możemy jednak stwierdzić, że przedmiotem, tym, co bada filozofia jest ogólnie pojęta rzeczywistość. Mamy jednak problem z aspektem, ponieważ filozofia dokonuje ogólnej refleksji nad światem, nie ograniczając się tylko do jego wycinków.
Z tego powodu wielu badaczy uznaje filozofię za pewną metanaukę, zastanawiającą się nad poprawnością założeń i metod samej nauki.
Jeszcze inni, ci, którzy uznają filozofię mimo wszystko za naukę, wyodrębniają specjalną grupę nauk, tak zwanych nauk filozoficznych.
Do tej grupy zaliczają się wszystkie wyodrębniane współcześnie dyscypliny filozoficzne, których jest bardzo dużo.
Do najważniejszych dyscyplin filozofii zaliczamy: ontologię, czyli naukę o bycie. Ontolodzy zastanawiają się nad odpowiedziami na pytania o to, co istnieje, w jaki sposób istnieje i tak dalej.
Drugim ważnym działem filozofii jest epistemologia: nauka o poznaniu. Bada ona samo poznanie, czym ono jest, co to znaczy, że coś poznajemy, czy w ogóle możemy coś poznać obiektywnie, jakie są granice poznania.
Oprócz tego można też wymienić aksjologię – naukę o wartościach, w skład której wchodzi etyka – nauka o moralności, o tym, co jest dobre, a co złe i estetyka – nauka o pięknie.
Mamy także filozofię przyrody, filozofię polityki zajmującą się rozważaniami nad tym, czy istnienie takiego tworu jak państwo jest potrzebne i dlaczego. Filozofowie polityki zastanawiają się również nad odpowiedzią na pytanie, jaki ustrój państwa jest najlepszy?
Jest też antropologia filozoficzna dotycząca rozważań nad samym człowiekiem i jego miejscem w świecie.
Ostatnią dyscypliną, jaką chciałbym wymienić jest filozofia religii będąca dziedziną filozoficzną zajmującą się analizą pytań intelektualnych, które rodzą się z rozważań nad poglądami religijnymi.
Tłumacząc z polskiego na nasze, filozofia religii dotyczy pytań o to, czy bóg istnieje, jakie są dowody za jego istnieniem, lub za nieistnieniem, czy objawienie jest wiarygodnym źródłem wiedzy o świecie, a także wielu innych.
Oczywiście dziedzin filozoficznych jest znacznie więcej, a spór dotyczący tego, jaki status ma filozofia jako dziedzina wiedzy pozostaje nierozstrzygnięty, ale chyba trzeba już kończyć ten przydługi, nudnawy wpis. )
Jeśli ktoś miałby jakieś pytania, czy uwagi, to oczywiście zapraszam do komentowania.
No i napiszcie, czy taka tematyka w ogóle jest dla kogoś interesująca. )
Do następnego wpisu

Zmodyfikowany

Kategorie
Filozofia

Co w tej kategorii

Witajcie,
Zastanawiałem się, czy tworzyć tą kategorię, bo wiem, jak najczęściej postrzega się filozofię, a postrzega
się ją zwykle jako dziedzinę przede wszystkim nudną, a poza tym oderwaną od rzeczywistości. Ostatecznie
jednak postanowiłem zaryzykować. Mam nadzieję, że ktokolwiek przeczyta wpisy w tej kategorii. 🙂 Będę
się starał w tych wpisach pokazać filozofię, jako coś mimo wszystko ciekawego i inspirującego, czyli
używając określenia z mojego wystąpienia na jednym zjeździe, spróbuję ją oswoić, jeżeli to możliwe.
A zatem, do następnego wpisu.

Kategorie
Awatary

Sacrum

Witajcie,
Dzisiaj kolejny awatar. Tym razem utwór Sacrum wykonany przez Mezo i Kasię Wilk. Jest to jak dla mnie
kolejny dowód na to, że rap może zawierać głębokie przesłania. Moim zdaniem wynikają z niego ciekawe
treści dotyczące tego, czym powinna być idealna, prawdziwa miłość, ale również tego, jakie człowiek powinien
mieć nastawienie do życia. Tekst poniżej i oczywiście zachęcam do dzielenia się swoimi odczuciami.
Niesie tam gdzie ptak (tam gdzie ptak),
nie najwyższe widzę gwiazdy,
a szczęście dają, bo jesteś tam,
niesie tam gdzie ja (tam gdzie ja),
do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję,
niesie mnie, gdzie ciebie,
odnalazłam cię, odnalazłeś mnie.

Wielkomiejski szum, natłok wrażeń,
szukam znaku, który się okaże drogowskazem,
tym razem nie sięgam do książek, gazet,
mam przeczucie, muszę uciec w uczucie,
uciec światu, w którym wszystko jest jasne,
a ludzie cierpią przez swoje aspiracje,
jedyne takie święte miejsce,
gdzie rozum przegrywa z duszą i sercem,
a cały ten tercet wypowiada twoje imię,
poddałem się temu, jestem sam sobie winien
to mi nie minie tak szybko, tak łatwo,
bo jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką,
której nie umiem objąć rozumem,
dlatego mam do niej taki szacunek,
może zwyczajnie brak mi taktu ale
wierze w ciebie, moje sacrum.

Ref:
Chcę do jedynego miejsca na ziemi,
gdzie problemy przestają mieć znaczenie,
do objęć, które akceptują me słabości,
do nich pragnę, tylko do mej miłości.
Jest na ziemi jedno moje małe miejsce,
gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej,
uciekam tam z moją całą miłością,
wierzę w ciebie, wierzę w moje sacrum.

Sacrum bez kontaktu z otoczeniem,
oka mgnienie i mogę się przenieść
w inny wymiar pozbawiony pancerza,
w który codzienność bezwzględnie uderza,
To błogostan, Panie, pobłogosław chwile,
gdy każdy problem to błahostka,
uciekam w moje świętości,
objęcia tych którzy akceptują moje słabości,
rodzina, o której zawsze marzyłem,
dom, który był zawsze azylem,
miłość, to najpiękniejsze sacrum,
więc nie traktuj jej jak kontraktu,
który zrywasz, gdy dzień masz gorszy,
kiedy zyski chwilowo są mniejsze niż koszty,
sacrum nie zmieni lekki podmuch wiatru,
to źródło, którego nikt nie może zatruć.

Ref:
Chcę do jedynego miejsca na ziemi,
gdzie problemy przestają mieć znaczenie,
do objęć, które akceptują me słabości,
do nich pragnę, tylko do mej miłości.
Jest na ziemi jedno moje małe miejsce,
gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej,
uciekam tam z moją całą miłością,
wierzę w ciebie, wierzę w moje sacrum.

Niesie tam gdzie ptak (tam gdzie ptak),
nie najwyższe widzę gwiazdy,
a szczęście dają, bo jesteś tam,
niesie tam gdzie ja (tam gdzie ja),
do ostatniej przystani dobiłam, wysiadam, zostaję,
niesie mnie, gdzie ciebie,
odnalazłam cię, odnalazłeś mnie.

Ref:
Chcę do jedynego miejsca na ziemi,
gdzie problemy przestają mieć znaczenie,
do objęć, które akceptują me słabości,
do nich pragnę, tylko do mej miłości.
Jest na ziemi jedno moje małe miejsce,
gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej,
uciekam tam z moją całą miłością,
wierzę w ciebie, wierzę w moje sacrum.

Zmodyfikowany

Kategorie
Awatary

Nie patrzę w dół

Witajcie, To jak na razie ostatni awatar, którym jest piosenka w wykonaniu Natalii Szroeder i Libera.
Jak wynika z tytułu wpisu utwór jest zatytułowany "Nie patrzę w dół", co już trochę mówi o raczej optymistycznym
charakterze zawartego w nim przesłania.
Tekst poniżej.
Natalia:
Zgubić nas może,
Jedno spojrzenie w dół
Postaram się
Z resztek nadziei,
Uszyć bezpieczny strój.
Ochronić Cię.

ref.
Ściąga nas do ziemi coś,
Za najdrobniejszy błąd.
Płacimy tym, co świat nam dał
Jak ruszyć dalej stąd?

Nie patrzę w dół
Na cienkiej linie
Trzymam się Twoich rąk
I mądrych słów.
Nie patrzę w dół
Bo wierzę w to,
Że mamy w sobie tę moc
By iść przed siebie

Iść przed siebie
Iść przed siebie
Iść przed siebie

Liber:
Idź, i nie daj się złamać
Już nigdy nie przestawaj, idź
Bądź niepokonana,
Utkana dla nas cienka nić,
Po której stąpamy,
Pod nami przeciwności tłum.
Idź dalej przed siebie
I nie spoglądaj w dół.

ref.
Ściąga nas do ziemi coś,
Za najdrobniejszy błąd.
Płacimy tym, co świat nam dał
Jak ruszyć dalej stąd?

Nie patrzę w dół,
Na cienkiej linie
Trzymam się Twoich rąk
I mądrych słów.
Nie patrzę w dół,
Bo wierzę w to,
Że mamy w sobie tę moc,
By iść przed siebie.
Iść przed siebie
Iść przed siebie
Iść przed siebie
Nie patrzę w dół,
Na cienkiej linie
Trzymam się Twoich rąk
I mądrych słów.
Nie patrzę w dół,
Bo wierzę w to,
Że mamy w sobie tę moc.

Nie patrzę w dół!

Nie patrzę w dół,
Na cienkiej linie
Trzymam się Twoich rąk
I mądrych słów.
Nie patrzę w dół,
Bo wierzę w to,
Że mamy w sobie tę moc,
By iść przed siebie.
Iść przed siebie
Iść przed siebie
Iść przed siebie
Nie patrzę w dół,
Na cienkiej linie
Trzymam się Twoich rąk
I mądrych słów.
Nie patrzę w dół,
Bo wierzę w to,
Że mamy w sobie tę moc

Kategorie
Awatary

Teraz ty

Witajcie,
Dzisiaj jako awatar jeszcze jedna piosenka Libera i Natalii Szroeder, zatytułowana, tak jak wpis, teraz
ty. Piosenka moim zdaniem zawiera przesłanie, podobnie jak poprzedni utwór, ale w przeciwieństwie do
poprzedniego utworu jest bardziej optymistyczna.
A teraz Ty, to Twój dzień!
A teraz Ty!

1. Dziś… to zwykle szkoda dnia,
A chyba lepiej brzmi niż żal straconych lat.
Teraz wiesz,- Liber
Wiem, że grawitacja jest do pokonania,
Gdy przestaniesz się już bać.

Stawaj do walki z oddziałami smutnych dni.
Co w milczeniu maszerują kalendarzem Twoim w dal.
A wierzyć zacznij i z tą wiarą wróć do gry.
Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko start!

Ref: A teraz Ty rzucasz karty na stół.
Świat należy do Ciebie tylko teraz i tu!
A może ja też przestanę się bać,
Wszystko będzie łatwiejsze, chwytaj szansę i walcz, jeszcze raz!

A teraz Ty, to Twój dzień!
A teraz Ty!

2. To Twój dzień, to wielki dzień.
Wszystko teraz pójdzie, ułoży się.
Celem na horyzoncie Ty, tylko strzel.
Łap za ster, walcz, ok? Odwagę miej.
Bądź bohaterem i zdobywaj teren.
Dobrym charakterem, to nie aż tak wiele.
Możesz być szefem szefów dziś, kim chcesz możesz być!
To Twoja kolej, teraz Ty!

Stawaj do walki z oddziałami smutnych dni.
Co w milczeniu maszerują kalendarzem Twoim w dal.
A wierzyć zacznij i z tą wiarą wróć do gry.
Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko start!

Ref: A teraz Ty rzucasz karty na stół.
Świat należy do Ciebie tylko teraz i tu!
A może ja też przestanę się bać,
Wszystko będzie łatwiejsze, chwytaj szansę i walcz, jeszcze raz!

Teraz Ty!
A teraz Ty, to Twój dzień!
A teraz Ty, to Twój dzień!
A teraz Ty, to Twój dzień!
A teraz Ty, to Twój dzień!

Kategorie
Awatary

Wszystkiego na raz

Witajcie,
Tak. Wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy postanowiłem ustawić sobie pierwszy awatar. Wybrałem utwór "Wszystkiego
na raz" wykonywany przez Libera i Natalię Szroeder. Nie jest to może muzyka klasyczna, ale moim zdaniem
jest to jeden z przykładów na to, że tak zwana muzyka popularna też może zawierać treści skłaniające
do refleksji.
Wzorem Dawida, poniżej wklejam tekst.
Natalia:
Długo Nas nie było,
To już nie ten sam,
Widok na, i ludzie już nie tacy, jak tam

Wspólnie:
Liber: Zmieniamy się,
Natalia: Zmieniamy się,
Liber: I Ja i Ty,
Natalia: I Ty i Ja,
Liber: Szukamy wciąż,
Natalia: Szukamy tego co najlepsze jest,
Liber: Zbliżamy się,
Natalia: Zbliżamy się,
Liber: Do szczęścia bram,
Natalia: Do szczęścia bram,
Liber: I nie wiemy jak,
Natalia: Nie wiedząc jak otworzyć je

Ref. Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Natalia:
W końcu to dostajesz,
I dopiero dziś,
Gdy już nikt nie patrzy,
Nie ma dzielić się z kim

Wspólnie:
Liber: Nie uda się,
Natalia: Nie uda się,
Liber: Wszystkiego zgrać,
Natalia: Wszystkiego zgrać,
Liber: Dla siebie,
Natalia: Dla siebie całe szczęście ukraść chcesz,
Liber: Zostawmy to,
Natalia: Zostawmy to,
Liber: Jak pusty wers,
Natalia: Jak pusty wers,
Liber: Jak sekret,
Natalia: Jak sekret niekończący się!

Ref. Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Liber:
Uśmiecha się czy śmieje się z nas?
Przewrotny los, wszystkiego na raz,
Nie uda się podstawić pod wzór,
Umiera Król i rodzi się Król,
Kochajmy to,
To wszystko co nasze,
Zostawmy to,
Co ginie jak zasięg,
To czego brak niech będzie jak sekret,
Chce czytać to z oczu Twych codziennie

Ref. Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Natalia:
Gdzieś w umysłach naszych wciąż,
Ideały śpią,
Zostaw je i dalej chodź!

Ref. Natalia:
Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Coś kończy się żeby coś mogło trwać,
Ta brakująca część ukryta tu gdzieś,
Do pełni szczęścia brak nam jej

Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz,
Los mówi stop i wracamy na start,
Coś kończy się, zaczyna się coś,
Uczymy się rozumieć to! 2017-06-03 20:25:54

Zmodyfikowany

Kategorie
Moja twórczość

Droga

Witajcie,
Naszło mnie ostatnio, żeby napisać taki wiersz. Mam nadzieję, rze skłoni do refleksji. Miłej lektury
i zapraszam do komentowania. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii.

Droga.
Pewne w niej tylko dwa punkty, do których się odnosimy, koniec, gdy umieramy, początek, gdy się rodzimy.
Reszta to czysta karta, której zapisanie, stanowi dla nas wszystkich prywatne wyzwanie.
Droga to bardzo kręta. Kres bardzo niepewny. Nigdy nie wiemy z pewnością, kiedy u niego staniemy.
Na drodze tej doświadczenia czekają bardzo liczne: smutne i wzruszające, radosne oraz komiczne.
Czasami idąc błądzimy. Czasami wręcz się cofamy, rozmaite emocjonalne przeżywając stany.
I błądzić mamy prawo, lecz gdy nadejdzie pora, musimy potrafić znaleźć rozsądnego mentora, który nas poprowadzi, gdy trzeba, otworzy oczy, nie pozwalając ze szlaku prawości nam zboczyć.
Zdajemy sobie sprawę z odczuć, całej wielości: od gniewu, poprzez radość, aż do szalonej miłości.
Nie jeden, popadłszy w zwątpienie, na rozdrożu stanie, gdy spotka go jakieś przykre dla niego rozczarowanie.
Nie jeden też się zatrzyma, kiedy z jakiejś przyczyny, zostanie nagle wyrwany, ze swej codziennej rutyny.

W sytuacji granicznej, pod wpływem losu przestrogi, może się zastanowić, czy innej nie obrać drogi.
A wszyscy musimy pamiętać, że ścieżki przez nas wybrane, przecinają też inne, przez innych wędrowców obrane.
I właśnie w zetknięciu z innymi, musimy się umieć zachować, aby przynajmniej z częścią relację zbudować.
Być może nawet niektórzy pójdą naszą drogą. Wesprą nas, kiedy trzeba. Kiedy trzeba, pomogą.
A cóż to jest za droga, ktoś może zaraz zapyta.
Odpowiedź nie jest trudna, a nawet jest oczywista.
Droga ta jest wszystkim bardzo dobrze znana.
Każdy ją musi przejść, życiem jest nazwana.
Właściwe jej przebycie to ciężkie zadanie. Kto twierdzi inaczej, szybko zmieni zdanie.
Wymaga od człowieka pewnej dojrzałości. Łatwo jest się pogubić w wyborów rozmaitości.
Nie jest to partia szachów, w której, gdy się pomylisz, każdy ruch możesz cofnąć, naprawić w jednej chwili.
Za to więc na jakie nasze życie wejdzie tory, sami odpowiadamy, poprzez nasze wybory.
Dla jednych może stanowić źródło satysfakcji, a innych konsekwentnie prowadzić do stagnacji.
Aby nie popaść w tą drugą, musimy cel sobie wyznaczyć, by życie nasze czymś więcej, niż pustą szklanką zobaczyć.
Cel ten jest tak istotny i tak wiele znaczy, gdyż w obliczu porażek, chroni nas od rozpaczy.
Pozwala nam wierzyć, że fiasko, które dzisiaj nas smuci, być może jeszcze w przyszłości w sukces się obróci.
Nawet jednak jeśli sądzimy, że rady nie damy, cieszyć się wszystkim tym, co już w życiu mamy, musimy przynajmniej potrafić, nieprawości się ustrzec, by u kresu móc spojrzeć, na swe odbicie w lustrze, spojrzeć mu prosto w oczy i wnet skonstatować, że nie ma takich rzeczy, których musimy żałować.

Zmodyfikowany

Zmodyfikowany

Zmodyfikowany

EltenLink